Posts

Geleximco Building

Cập nhật giá thuê văn phòng tòa nhà Geleximco Building

Khu vực Hoàng Cầu là điểm đến của nhiều doanh…

Diện tích chào thuê tại Geleximco Building

Geleximco Building là một trong những tòa nhà văn phòng…